НЕГОВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

2. Мај 2023 • Сан издање 27 - Winter/Zima 2022

Са друге обале много јасније видимо земљу из које смо отишли. Мени се то догодило два пута: 1998. године, када сам отишла из Србије у Канаду, и поново после двадесет три године, када сам се из Канаде вратила у завичај.

Пише Душица Ивановић
15. Април 2022 • Сан издање 24 - Spring/Пролеће 2021

Земље чланице Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) од 1999. године обележавају 21. фебруар као Међународни дан матерњег језика како би промовисале језичку и културну разноврсност и вишејезичност.

Пише Тамара Миличић Грбић
22. Март 2022 • Сан издање 3 - Zima 2016

Језик - то је народ. А, ако хоћете да затрете један народ, уништите му језик и писмо. То је, нажалост, код нас присутно већ деценијама, па и вековима

Пише Радислава Мила Савковић
21. Март 2022 • Сан издање 10 - Fall/Јесен 2017

Разумемо ли своју децу? Тачније, разумемо ли језик којим говоре наша деца?

Пише Душица Ивановић
21. Март 2022 • Сан издање 11 - Winter/Зима 2018

"Да ли може постојати нешто усамљеније од особе умотане у тишину, јер је последња особа која говори свој матерњи језик, без могућности да свету прича о чудима за која зна, о мудрости и знању које се преносило са колена на колено гроз гласове и речи предака."

Лингвиста Michael Kraus

Пише Радослава Мила Савковић
23. Децембар 2021 • Сан издање 23

Свакодневно срећемо сувишно нагомилавање речи истог или сличног значења у говору или писању, што је у граматици познатије као плеоназам. Честа грешка у језику је и употреба паронима - речи сличног гласовног склопа, али међусобно различитих по постанку и значењу.

Пише Весна Недић
6. Новембар 2021 • Сан издање 22

Уместо увода, даћу вам један краћи пример писања стручног текста на два начина: употребом страних речи и наших (српских) речи.

Па, просудите сами!

Приказ једног књижевног дела, написан пером стручног лица за српски језик.

Пише Радислава Мила Савковић
15. Јул 2018 • Сан издање 13 - Summer/Лето 2018

Да бисмо приближили значај борбе за очување језика једног народа, пре навођења примера за замену страних речи или туђица, увек у уводу даjeмо нека стручна или научна мишљења у вези са овим предметом. Овом приликом наводимо мишљење о језику Јакоба Буркхарта, Швајцарца, наставника Свеучилишта у Базелу:
„Језик је најнепосредније, у највишем смислу посебно обелодањење духа народа, савршена слика тога духа, најтрајнија грађа у коју народи постављају суштину свог духовног живота, нарочито у речима песника и књижевника.“

Пише Радислава Мила Савковић